Termografik Muayene

Anasayfa | Hizmetlerimiz | MUAYENE/TEST | Termografik MuayeneElektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde-2’de Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hükümler belirtilmiştir. Bu maddede Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğindeki şartların yeni kurulacak tesislerde uygulanması gerektiği ve mevcut kurulu tesislerde ise; açık ve belli olarak ölüm yaralanma ve yangına neden olabilecek durumlarda uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır.

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-1 Madde-5’te yer alan Elektrik Tesisatı ile ilgili hükümlerden biri;

“Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır ve bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır. Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulur ve gerekli kayıtlar tutulur.

Yukarıdaki Yönetmelik mevzuatlarına göre işverenlerin elektrik test ve kontrollerini belirli periyotlarda kontrol ettirmeleri ve kontrol raporlarının muhafaza edilmesi önem arzetmektedir.

Genel olarak ölçüm nasıl yapılır:

 

Termal Kamera ile ölçüm yapılması işletme ekipmanlarında gözle görülmesi mümkün olmayan problemleri görsel hale getirilmesini sağlanır. Olası arızalar kolaylıkla ve anında tespit edilebilir ve arızaların oluşmadan önlenmesine yardımcı olur.

– Bu tespitler ile işletmenin üretim kayıpları azaltılabilir. Yapılan bakım ve kontrollerin kalitesini arttırır.
– Orta ve uzun vadede ortaya çıkabilecek yüksek onarım maliyetlerini önler.
– İşletmedeki enerji kayıplarının fazla olduğu noktaları tespit edebildiğinden enerji tasarrufu sağlayarak maliyetleri azaltır.
– İşletmelerdeki yangın riskini de erken teşhis edebildiğinden can ve mal güvenliğinin en üst seviyede olmasını sağlar.
– Ekipmanların çalışma verimini ve kullanım ömrünü artırır.

Termal Kamera İle Yapılabilen Ölçümlemelerden Bazıları:

 
 
 

Fazlardaki Dengesiz Ve Aşırı Yüklenmelerin Tespit Edilmesi
Elektriksel dengesiz yüklenmeler birkaç sebepten ötürü meydana gelebilir: Hatalı güç dağıtım tesisatı, düşük gerilim veya motor sargılarındaki yalıtım direncinin düşmesi gibi.

 
 
 

Elektrik Motorları İncelemeleri
Termal Kamera ile motor işletme sıcaklık değişimi 2- Boyutlu grafik halinde incelenebilmektedir. Motor gövdesi ve motor komponenetlerinden şaft, redüktör, kaplin termal kamera ölçümlemeleri ile normal işletme sıcaklıklarında çalışıp çalışmadıkları işletme altında kesintisiz kontrol edilebilmektedir.

 
 
 

Gevşemiş Veya Yıpranmış Hatların Ve Bağlantıların Tespiti 
Termal görüntülemeyle direncin sebep olduğu aşırı sıcaklıklar tespit edilebilmektedir

 
 
 

Elektriksel Kaynaklı Yangını Önlemek İçin Test Ve Ölçümleme 
Alçak Gerilim sistemleri elektrik panoları, şalterler, anahtarlar, kontaktörler, röleler, klemensler gibi bir çok alt elektriksel cihazlardan oluşur. Bütün bu cihazlar elektriksel bağlantılara, izolasyona ve aşırı akım koruma mekanizmalarına sahiptir. Bu mekanizmalardan herhangi birinin hata vermesi elektriksel yangınların kök sebebidir. Termal kamera ile bu mekanizmalar hataya geçmeden önce tespit edilmektedir.

 
 
 

Transformatör Kontrolleri Ve Bakımları 
Termal Kamera ile ölçümlenerek nominal değerlerdeki sıcaklıklarda çalışıp çalışmadığı incelenebilmektedir.

 
 
 

Pompalar, Fanlar ve Komprosörler 
Döner makinalar, aşırı sürtünmeden ötürü oluşan sıcaklık artışları gözlemlenerek arızaya geçmeden önce termal kamera ile tespit edilebilmektedir.

 
 

Çevrim (Döngü) – Loop Empedansı Ölçümü

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde-2’de Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hükümler belirtilmiştir. Bu maddede Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğindeki şartların yeni kurulacak tesislerde uygulanması gerektiği ve mevcut kurulu tesislerde ise; açık ve belli olarak ölüm yaralanma ve yangına neden olabilecek durumlarda uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır.

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-1 Madde-5’te yer alan Elektrik Tesisatı ile ilgili hükümlerden biri;

“Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır ve bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır. Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulur ve gerekli kayıtlar tutulur.” Yukarıdaki Yönetmelik mevzuatlarına göre işverenlerin elektrik test ve kontrollerini belirli periyotlarda kontrol ettirmeleri ve kontrol raporlarının muhafaza edilmesi önem arzetmektedir.

Genel olarak ölçüm nasıl yapılır:

Topraklama sistemlerinde koruma elemanları seçilirken iletken kesitlerinin doğru seçilmesi büyük önem arz etmektedir. Aşırı akım koruma rölelerinin açma zamanı için gerekli olan akıma uygun kesitlerin kontrolü loop empedans ölçümü ile yapılmaktadır.

Döngü empedansı Hat (L) ve Koruyucu Toprak (PE) arasında ölçülen bir kaynak Empedanstır. Faz iletkeni koruyucu toprak iletkene kısa devre olursa, potansiyel olarak akabilecek Öngörülen Toprak Hatası Akımı’da (PEFC) belirlenebilmektedir. Kullandığımız ölçü cihazı PFC’yi, ölçülen besleme voltajını ana döngü resistansına bölerek hesaplar. Döngü empedans işlevi toprağa akan bir test akımı uygular. Devrede RCD’ler varsa, bunlar açılıp kapanabilir. Açma kapamayı önlemek için, ölçü cihazında açma Kapamasız işlevi de kullanılabilmektedir. Açma kapamasız test, sistemdeki RCD’lerin açma kapama yapmalarını önleyen özel bir test uygular.

Çevrim (Döngü) Empedans metodu ile Toprak Direnci ölçümü de yapılabilmektedir. Toprak direnci döngü testi için aşağıdaki gibi 3-kablolu (Faz-Nötr-Toprak) bağlantı yapılmaktadır. Ölçüm öncesinde bağlantısı yapılan test iletkenlerinin dirençleri sıfırlanmaktadır.

 
 

Yalıtım (İzolasyon) Direnci Ölçümü

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde-2’de Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hükümler belirtilmiştir. Bu maddede Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğindeki şartların yeni kurulacak tesislerde uygulanması gerektiği ve mevcut kurulu tesislerde ise; açık ve belli olarak ölüm yaralanma ve yangına neden olabilecek durumlarda uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır.

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-1 Madde-5’te yer alan Elektrik Tesisatı ile ilgili hükümlerden biri;

“Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır ve bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır. Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulur ve gerekli kayıtlar tutulur.” Yukarıdaki Yönetmelik mevzuatlarına göre işverenlerin elektrik test ve kontrollerini belirli periyotlarda kontrol ettirmeleri ve kontrol raporlarının muhafaza edilmesi önem arzetmektedir.

Genel olarak ölçüm nasıl yapılır:

Yalıtım (İzolasyon) direnci aktif faz iletkeni (L) ile toprak hattı(PE) arasındaki dirençtir. TS HD 60364-6’e göre bu direncin belirli seviyede olması istenmektedir.

DEVRENİN ANMA GERİLİMİ (V) DENEY
GERİLİMİ (V)
YALITIM DİRENCİ – (MΩ)
500 V dahil,SELV,ve PELV durumunda gerilimler 250 > 0,25
SELV,ve PELV haricinde, 500V’a kadar olan gerilimler
(500 V dahil )
500 > 0,5
500 V’un üstündeki gerilimler 1000 >1,0

Yalıtım direnci ölçümü ölçülecek devrenin gerilimi kesilerek yapılır. Ölçüm güvenirliliği için ölçüm cihazının EN 61557-2 standadında olması önemlidir.