PROFESYONEL KULLANIM KILAVUZU

Anasayfa | Hizmetlerimiz | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | PROFESYONEL KULLANIM KILAVUZUAşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde profesyonel kullanım & bakım kılavuzlarının hazırlanması hizmetleri;
Üreticilerin; imal ettikleri makine, cihaz ve ekipmanlara ilişkin anlaşılır (kullanıcı profili dikkate alınmalıdır) kullanım kılavuzları hazırlamaları önem arz etmektedir. Özellikle tehlike arz eden cihazların kullanım kılavuzlarının hassasiyetle hazırlanması, bakiye riskler konusunda kullanıcıları uyarması zaruridir. Kullanım kılavuzlarının cihazların çalıştırılması öncesi okunması ve anlaşılması uyarı etiketleri ile duyurulması gereken bir bilgidir.

Kullanım kılavuzları ürünler ile birlikte müşteriye iletilen kaynaklardır ancak bununla birlikte cihazın önemli fonksiyonları için direk olarak cihaz üzerine iliştirilen uyarı etiketleri/levhaları ile desteklenmesi gerekebilir.
 
Maksadına uygun kullanım kılavuzlarının ortak özelliklerinden bazıları aşağıda listelenmiştir.
 1. Ürünü kimler kullanabilir, eğitim, deneyim gereklilikleri açıklanır.
 2. Kullanıcı profili dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Kullanıcıların kılavuzu kısa sürede kavramaları esastır.
 3. Bakiye riskler ve alınması gereken tedbirleri net ifadeler kullanarak belirtmelidir. Kullanıcılar açısından yanlış anlamalara yol açmayacak şekilde oluşturulmalıdır.
 4. Ürün parçalarını ve fonksiyonlarını belirtmelidir.
 1. Ürünlerin sınırlarını içermelidir (elektriksel, pnömatik, hidrolik, mekanik).
 2. Ürün üzerindeki uyarı etiketlerini ve anlamlarını içermelidir.
 1. Ürünün kullanım öncesi sürecini de kapsayacak mahiyette hazırlanmalıdır. Yani nasıl taşınacağı, nasıl sabitleneceği, enerjinin nasıl verileceği, ne tip kaynaklara ihtiyaç duyulacağı, çevresel koşulların nasıl olması gerektiği vb.)
 
 1. Cihazın kullanımı esnasında kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımlar detaylı şekilde tarif edilmelidir. Özel durumlarda sadece KKD tipi değil standartları belirtilmelidir.
 
 1. Acil durumlarda ürünün nasıl durdurulması/kapatılması gerektiğini açıklamalıdır.
 2. Ürünün yeniden işletmeye alınması esnasında dikkat edilmesi gereken hususları içermelidir.
 3. Açıklamalar görseller kullanılarak güçlendirilmeli, anlaşılması ve hafızada uzun süre kalması amaçlanmalıdır.
 1. Uyarılar sadece iş sağlığı & güvenliği odaklı değildir. Çevresel etkileşim, cihazın kullanım ömrünün uzatılması vb. hususları da kapsamalıdır.
 
 1. Bakım periyotları ve usulleri tanımlanmalıdır.
 2. Öngörülen arızalar ve önlem/düzeltici eylemler açıklanmalıdır.
 3. Elektrik, hidrolik, pnömatik sistem diyagramlarını içermelidir.