Topraklama/İç Empedans Ölçümleri

Anasayfa | Hizmetlerimiz | MUAYENE/TEST | Topraklama/İç Empedans ÖlçümleriTopraklama Kontrolü

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereğince; işyerlerinde topraklama tesisatı yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve raporlanmalıdır.

Topraklama Kontrol Raporu

Topraklama tesisatı ölçümleri yetkili teknik personellerimiz tarafından yapılmakta ve topraklama ölçüm sonuçları raporlanmaktadır.

Topraklama kontrol raporlarımız ilgili mevzuatlara uygun olarak raporlanmakta ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan denetimlerde geçerli raporlardır.

Topraklama kontrol ölçüm raporlarımız bir yıl geçerliliğe sahiptir.

Topraklama Ölçüm Noktalarının Belirlenmesi

Topraklama tesisatının hangi noktalarında ölçüm yapılacağının belirlenmesi iş güvenliği açısından önemli bir konudur. Talep etmeniz halinde, teknik personellerimiz topraklama kontrolünde ölçüm noktalarının belirlenmesine yönelik destek vermektedirler.

Genel olarak ölçüm yapılması gereken noktaların belirlenmesi:


Topraklama ölçümlerinin ana panonun dışında,son tüketici noktaları olan makineler,prizler vb. noktalardan yapılması zorunludur.İşletmede keşif yapılırken makine sayılarını ve priz sayıları tespit edilmeli ve ana pano(ilk üç nokta) üç nokta olarak hesaplanıp nokta sayısı tespit edilmelidir.

Örnek: 40 makine ve 25 prizi olan işletmede.Topraklama nokta sayısı 40+25+3=68 noktadır.

Topraklama tesisinin muayene ve denetlenmesinin amacı nedir?

1. Tesisin sağlamlığının denenmesi.
2. Dokunma gerilimin izin verilen sınırlar içinde olup olmadığının belirlenmesi.

Yasal Dayanak: Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği