Cihaz Elektriksel Güvenlik Ölçümleri

Anasayfa | Hizmetlerimiz | MUAYENE/TEST | Cihaz Elektriksel Güvenlik ÖlçümleriAmaç
Cihazların elektriksel güvenlik açısından değerlendirilmesi, kusurların tespiti ve raporlanması.
 
Kapsam
Elektrikle çalışan; sabit, taşınabilir her türlü makine, cihaz, sistem bu kapsamda değerlendirilmektedir.
 
İçerik
Yüksek gerilim testi
Referans alınan standartlarda belirtilen AC yüksek gerilim miktarları kademeli olarak cihaz faz-nötr hattına yine referans alınan standartlarda belirtilen süreler (sn) dahilinde uygulanmakta ve cihazın yüksek gerilim dayanımı sorgulanmaktadır.
 
Söz konusu test aynı zamanda faz – toprak/dış metal gövde arasına uygulanarak, yalıtım kabiliyeti sorgulanmaktadır. Bu açıdan izolasyon testini doğrular mahiyettedir.
 
İzolasyon testi
Referans alınan standartlarda belirtilen DV gerilim miktarları cihaz faz-toprak/dış metal gövdeye uygulanmakta, elektrik akımı taşıyan yüzeylerle, gövde arasındaki izolasyon direnci Mohm cinsinden tespit edilmekte ve raporlanmaktadır. Testler bağımsız/hareketli her bir gövde parçası için tekrarlanmaktadır.
 
Süreklilik Testi
Topraklama bağlantı noktası ile, topraklanan yüzeyler arasındaki direnç değerinin belirlenmesi işlemidir. Testler bağımsız/hareketli her bir gövde parçası için tekrarlanmaktadır.
 
Gerilim Düşümü
Topraklama sistemi üzerinde kaybedilen gerilim miktarının tespit edilmesidir. Kullanılan kablo kesitlerine göre izin verilen azami gerilim düşümü miktarları dikkate alınarak değerlendirme gerçekleştirilmektedir.
 
Kaçak akım miktarı tespiti
Değerlendirmeye alınan makine, cihaz, sistemin normal koşullar altında çalışırken ortaya çıkabilecek kaçak miktarlarının mA cinsinden tespit edilmesi ve raporlanması işlemidir.
 
Fonksiyonel testler
Makine, cihaz, sistemlerin çalışma gerilim akım, frekans, aktif/görünür güç, CosQ değerlerinin tespit edilmesi işlemidir. Özellikle etiket değerlerinin net şekilde belirlenmesi, gerilim vb. değerlerinin uygun tolerans sınırları içinde olup olmadığının belirlenmesi maksadı ile gerçekleştirilmektedir.
 
Termografik inceleme
Makine, cihaz, sistemler tam kapasite ile çalıştırılırken, termal görüntülemenin gerçekleştirilmesi sureti ile aşırı ısınan parça/hat mevcudiyetinin sorgulanması işlemidir. Bu suretle seçilen kablo kesitlerinin şalt nominal akım değerlerinin ve bağlantı sorunlarının mevcut olup olmadığı belirlenebilmektedir.
 
Referans standartlar:
TS EN 60204-1_05.04.2011
Makinalarda güvenlik- Makinaların elektrik donanımı - bölüm 1: Genel kurallar
Bu standart, çalışır durumdayken elle taşınamayan makinalara (koordineli biçimde birlikte çalışan makinalar grubu dâhil) ait elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik donamlarının ve sistemlerinin uygulamalarını kapsar.
 
TS EN 60335-1_ 27.12.2012
Güvenlik kuralları- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar
Bu standart, tek fazda 250 V’ u diğerlerinde 480 V’ u aşmayan beyan geriliminde çalışan, ev ve benzeri yerlerde ve ticari amaçlar için kullanılan elektrikli cihazların güvenlik kurallarını kapsar.
 
TS EN 61439-1_ 08.03.2012
Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları- Bölüm 1: Genel kurallar
Bu standart, alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri için tarifleri ve hizmet şartlarını, yapılış özelliklerini, teknik karakteristikleri ve doğrulama özelliklerini kapsar.
 
TS EN 60598-1_ 22.11.2016
Armatürler – Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler
Bu standart, elektrik ışık kaynakları ile birleşik, 1000 V’ a kadar olan besleme gerilimleri ile çalışan armatürler ile ilgili genel kuralları kapsar. Bu standarda ki ilgili deneyler ve kurallar, sınıflandırma, işaretleme, mekanik yapılış, elektriksel yapılış ve foto biyolojik güvenliği kapsar.
 
TS EN 60745-1_ 19.01.2010
Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler- Güvenlik- Bölüm 1: Genel kurallar
 
TS IEC 60755_ 11.11.1997
Artık akımla çalışan koruyucu düzenler-Genel kurallar
Bu standart 440 volta kadar ve 200 A ve kadar, artık akımla çalışan koruyucu düzenleri kapsar.
 
TS EN 61010-1_ 05.06.2012
Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanılan elektriksel donanım için güvenlik kuralları- Bölüm 1: Genel kurallar
 
TS EN 62841-1_ 23.10.2015
Elektrik motoruyla çalışan elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları- Güvenlik – Bölüm 1: Genel kurallar.
Bu standart elektrik motoruyla çalışan veya manyetik tahrikli elde tutulan aletleri (IEC 62841-2, taşınabilir aletleri (IEC 62841-3 ve çim ve bahçe makinalarını (IEC 62841-4) kapsar.
 
 
TS EN 61558-1_ 31.01.2008
Güç transformatörleri, güç kaynakları, reaktörler ve benzeri ürünlerin güvenliği- Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler
Bu standart; güç transformatörlerinin, güç beslemelerinin, reaktörlerin ve benzeri ürünlerin elektrik, ısıl ve mekanik güvenlik gibi güvenlikle ilgili hususları kapsar.
 
TS EN 60065_ 18.02.2015
Audio, video ve benzeri elektronik cihazlar - Güvenlik kuralları
 
Raporlama
Gerçekleştirilen bütün test ve muayene çalışmaları, resmedilerek (objektif kanıt) raporlanmaktadır. Tespit edilen kusurların tamamı detaylı şekilde tanımlanmakta, kök nedenler ve düzeltici faaliyetler belirtilmektedir. Hazırlanan raporların tamamının geçerliliği, kurumsal web sayfamız üzerinden, rapor numarası kullanılmak sureti ile kontrol edilebilmektedir.
 
Yasal Dayanak
MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (98/37/AT) (Tarih: 3 Mart 2009 / Sayı: 27158
BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI İÇİN TASARLANAN ELEKTRİKLİ EKİPMAN İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (Tarih: 2 Ekim 2016 / Sayı : 29845)