PAT TESTİNG-TAŞINABİLİR CİHAZ TESTLERİ

Anasayfa | Hizmetlerimiz | MUAYENE/TEST | PAT TESTİNG-TAŞINABİLİR CİHAZ TESTLERİ
PAT – PORTABLE APPLIANCE TESTING / TAŞINABİLİR CİHAZ ELEKTRİKSEL GÜVENLİK TESTLERİ
LVD – LOW VOLTAGE DIRECTIVE (Düşük Gerilim Direktifi)

Elektrikli cihazların tamamı doğaları gereği risk barındırmaktadır. Gündelik hayatımıza giren cihazlar bu kapsamın dışında değildir ve kullanım süreleri uzadıkça riskler artmaktadır. Taşınabilir cihaz elektriksel testleri, söz konusu risklerin tespiti ve bertarafı için gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda elektrikli cihazlar genel olarak (Özel cihazlar için farklı standartların dikkate alınması söz konusu olabilir.) aşağıda belirtilen standartlar kapsamında incelenmekte, uygulanabilir testlerin tamamı gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır.

TS EN 60335-1_Güvenlik kuralları

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için- Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60204-1_ Makinalarda güvenlik 

Makinaların elektrik teçhizatı- Bölüm 1: Genel kurallar

Hizmete ilişkin genel açıklamalar;

 • Testler ATLASCert® Merkezinde gerçekleştirilebileceği gibi direk olarak müşteri sahasında da gerçekleştirilebilmektedir.
 • Testler; konusunda uzman Elektrik yada Elektrik Elektronik Mühendisleri tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • Testler neticesinde belirlenen kusurlar ve alınması gereken tedbirler; test raporlarında, son kullanıcıların anlayabileceği bir dille belirtilmektedir.
 


Pat testing katalog
 


 • Teste tabi tutulan ürünler firmamız uzmanları tarafından etiketlenerek afişe edilmektedir.


pat testing Atlascert etiket


 • Normal şartlar altında söz konusu testler yıllık periyotlarda tekrarlanması önerilmektedir.
 • Testler; geçerli kalibrasyon raporlarına sahip test cihaz&ekipmanları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Mevzubahis kalibrasyon raporları, test raporları ekinde müşterilere iletilmektedir.
 • Test raporlarının geçerliliği kurumsal web sayfamız üzerinden takip ve kontrol edilebilmektedir. (  http://www.atlascert.com.tr/sertifika-kontrol  )
 
PAT kapsamında gerçekleştirilen testler;
 1. YÜKSEK GERİLİM TESTİ
 2. İZOLASYON TESTİ
 3. GERİLİM DÜŞÜMÜ TESTİ
 4. TOPRAK SÜREKLİLİĞİ TESTİ
 5. ENERJİ BOŞALMA SÜRESİNİN TAYİNİ
 6. KAÇAK AKIM MİKTARI TAYİNİ
 7. FONKSİYONEL TESTLER (ELEKTRİKSEL VERİLERİN TAYİNİ AKTİF GÜÇ, COSQ, GERİLİM, AKIM MİKTARI VB.)