Paratoner Fonksiyonel Kontrolleri

Anasayfa | Hizmetlerimiz | MUAYENE/TEST | Paratoner Fonksiyonel KontrolleriAmaç
Binaların, site ve kampüslerin yıldırımdan korunması amacıyla tesis edilen paratoner sistemlerinin etkinliğinin kontrol edilmesi. Yıldırım sonucu oluşabilecek kazaların önlenmesi.
 
Kapsam
Söz konusu hizmet mevcut yıldırımdan korunma sistemlerinin kontrolleri ile sınırlı olmayıp, bina/sitelerin mevcut durumları dikkate alınarak yıldırımdan korunma sistem ihtiyaçlarının belirlenmesi, mevcut sistemlerinin uygun ve yeterli olup olmadığının (paratoner koruma sahasının belirlenmesi) sorgulanmasını da kapsamaktadır.
Dış yıldırım korunma sistemlerinin (paratoner, faraday kafesi, bağlantı iletkenleri, topraklama) yanı sıra, İç yıldırım korunma sistemleride (parafudr) bu kapsamda değerlendirilmektedir.
 
İçerik
Çalışmalara ilişkin referans standart/kriterler aşağıda belirtilmiştir.
 
TS EN 62305-1_05.06.2012
Yıldırımdan korunma- Bölüm 1: Genel kurallar
Bu standart, insanlar gibi tesisleri ve içindekiler dahil yapıların yıldırıma karşı korunması için takip edilecek olan genel prensipleri kapsar.
 
TS EN 62305-2_31.12.2014
Yıldırımdan korunma- Bölüm 2: Risk yönetimi
Bu standart, toprağa düşen yıldırımlardan dolayı bir yapı için yapılacak risk değerlendirmesine uygulanır.
 
TS EN 62305-3_19.07.2012
Yıldırımdan korunma- bölüm 3: Yapılarda fiziksel hasar ve hayati tehlike
Bu standart, bir yapının yıldırımdan korunma sistemi (LPS) vasıtasıyla fiziksel hasara karşı korunması ve bir LPS’nin yakınında oluşan dokunma ve adım gerilimlerinden dolayı canlılara vereceği yaralanmadan korunması ile ilgili özellikleri kapsar (EN 62305-1).
 
TS EN 62305-4_02.01.2014
Yıldırımdan korunma- Bölüm 4: Yapılarda bulunan elektrik ve elektronik sistemler
Bu standart, bir yapı içinde yıldırım elektromanyetik darbesinin (LEMP) sebep olduğu kalıcı arıza risklerini azaltmak için elektrik ve elektronik sistem koruma tedbirlerinin (SPM) tasarım, tesis, muayene, bakım ve deneyleri ile ilgili bilgileri kapsar.
 
Raporlama
Gerçekleştirilen bütün test ve muayene çalışmaları, resmedilerek (objektif kanıt) raporlanmaktadır. Tespit edilen kusurların tamamı detaylı şekilde tanımlanmakta, kök nedenler ve düzeltici faaliyetler belirtilmektedir. Hazırlanan raporların tamamının geçerliliği, kurumsal web sayfamız üzerinden, rapor numarası kullanılmak sureti ile kontrol edilebilmektedir.
Talep edilmesi halinde paratoner etki sahası planları hazırlanmakta ve raporda belirtilmektedir.
 
Yasal Dayanak
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Tarih: 19 Aralık 2007 / Sayı: 26735) 64. madde gereği; binaların yıldırım tehlikesine karşı korunması için ilgili yönetmelik ve standartların gereğinin yerine getirilmesi şarttır. Elektrik yükünün yapı veya yapı içindeki diğer tesisat üzerinde risk yaratmaksızın toprağa iletilebileceği yeterli bağlantının sağlanması ve bir toprak sonlandırma ağı oluşturulması gerekmektedir.
 
İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (Tarih: 17.07.2013 / Sayı: 28710 EK-1 gereği; parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı yerlerde, yüksek bina ve bacalar ile direk veya sivri çıkıntılar gibi yüksek yerler bulunan binalarda, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü tedbirler alınır ve tesisler kurulur.
 
ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ (Tarih: 21.08.2001 / Sayı: 24500) kapsamında yıldırımdan korunma düzenlerinin ve topraklama bağlantılarının tesisine ilişkin genel bilgiler verilmektedir.
 
ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ (Tarih: 04.11.1984 / Sayıs: 18565) yıldırımdan korunma sistemlerinin tesisine ilişkin genel kuralları içermektedir.
 
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (Tarih: 25.04.2013 Sayı: 28628) paratoner sistemlerinin azami yılda bir kez muayene edilmesi ve raporlanması gerektiği hususunu tanımlamaktadır. (Tablo-3: Tesisat periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri (Ek başlık:RG-23/7/2016-29779) (2))