ENERJİ KİMLİK BELGELENDİRME

Anasayfa | Hizmetlerimiz | EĞİTİM | ENERJİ KİMLİK BELGELENDİRME5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne istinaden binalarda enerji ve enerji kaynaklarının çevrenin de korunarak nasıl verimli kullanılması gerektiğinin bilgilerini sunar. Verimli kullanmaktan kasıt olarak ölçümü yapılan binanın enerji ihtiyacına bağlı olarak tüketmesi gereken enerjinin miktarı, çevresel etkileri, ısı dengesinin sağlanması gibi içeriklerin düzeyini belirleyen bu belge ile gerçekleştirilir. Bu ölçüm gerçekleştirilirken de binalar için A’dan G’ye kadar sınıflandırma yapılmıştır. A en verimli seviye iken G’ye doğru gidildikçe seviye düşmektedir.