İYİ MANTOLAMA UYGULAMALARI

Anasayfa | Hizmetlerimiz | DENETİM | İYİ MANTOLAMA UYGULAMALARIBina/site yönetimlerinin en önemli ve masraflı tadilat faaliyetleri (mantolama) dış cephe yalıtımlarıdır. yüksek yatırım maaliyetleri, iş güvenliği riskleri, zamanında tespit edilemeyen hata ve eksikliklerin giderilmesinin her zaman mümkün olmaması, kullanılan malzemenin kalitesi kadar işçiliğinde önem arz etmesi gibi nedenlerle; yalıtım faaliyetlerinin takip edilmesi ve denetlenmesi gereklidir.
Takip ve kontrol ancak işin başında doğru teknik/idari şartnamelerin oluşturulması ile mümkündür. Taleplerin karşıklı olarak doğru bir biçimde ifadesiyle birlikte sözleşme taraflarca imzalanıp süreç başlatılır. Bu süreç içinde gerekli kontroller devam etmelidir, herhangi bir sorunla karşılaşıldığında yüklenici firmadan revizyon talebinde bulunmak mümkün olmayabilmektedir.
Bina yalıtım çalışması esnasında yüklenici firma çalışanlarının ya da site sakinlerinin zarar görmesinin engellenmesi için çalışmalara ilişkin güvenlik kuralları belirlenmeli ve görünür bir biçimde tanımlanmalıdır.
Yalıtım levhaları veya kimyasallarının hazırlanması ve uygulanmasının kontrolü sonuç kalitesi için önem arz eder. temin edilen ürünlerin kaliteli olmasının yanında uygulama hatalarının da önüne geçilmesi gereklidir.
Bina dış cephe yalıtımı teknik destek ve denetim hizmeti:
Teknik destek
Konutlarda kullanılan enerjinin büyük bir kısmı ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmektedir. Söz konusu bu enerjinin etkin kullanılması, ısı yalıtımı ile sağlanabilir. Bunun için bina zarfının (binanın iç ortamını dış ortamdan ayıran yapı elemanları (duvarlar, pencereler, kapılar, döşeme, tavan ve çatı)) ısıl direncinin artırılması yani ısıl direnci yüksek malzemeler ile kaplanması sureti ile dış hava – yaşanana mahaller arasındaki ısı transferinin minimuma indirilmesi gerekmektedir.
Bu maksatla kullanılabilecek pek çok yalıtım malzemesi piyasada satılmaktadır ve hepsi ürünlerinin fayda/fiyat oranları dahilinde en iyisi olduğunu söylemektedir. Yalıtım malzemelerinin broşürlerinde sıkça rastladığımız ısıl iletkenlik, ısıl direnç, su buharı difüzyon direnç faktörü ve su buharı difüzyonuna karşı direnç kavramları aşağıda genel olarak tanımlanmıştır.
Isıl iletkenlik; bir malzemenin ne kadar ısı ilettiğinin ölçüsüdür. Genel olarak ısıl iletkenlik 1m2 yüzey alanına sahip 1m kalınlığındaki bir malzemenin karşılıklı yüzeyleri arasında 1°C sıcaklık farkı olması durumunda transfer olan ısı miktarıdır.
Isıl direnç; Malzeme kalınlığının ısıl dirence bölünmesi ile elde edilen fiziksel bir büyüklüktür ve ürünün performansını göstermektedir. Temel olarak bir uygulama detayının ısıl direncin büyümesi tasarruf edilen enerji miktarının da artması anlamına gelmektedir.
Su buharı difüzyon direnç faktörü; bir malzemenin durgun havadan kaç kat daha fazla su buharı geçişine direnç sağladığının ölçüsüdür.
Su buharı difüzyonuna karşı direnç; bir yapı elemanı katmanının su buharının geçişine gösterdiği dirence eşdeğer direnci gösteren hareketsiz hava tabakasının kalınlığı olarak tanımlanır. Temel
olarak bir uygulama detayının büyümesi yapı elemanının su buharı geçişine karşı direncinin arttığı anlamına gelmektedir.

Binalarda ısı yalıtımı maksadı ile kullanılan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

Kullanılacak yalıtım malzemelerinin tipinin yanında hangi kalınlıkta kullanılması gerektiğinin doğru bir biçimde tespiti çok önemlidir. Yalıtım direnci tabi olarak kalınlıkla doğru orantılıdır, ancak yatırım maliyetlerinin de kalınlıkla birlikte arttığı ve uygulamanın zorlaştığı unutulmamalıdır.

Denetim
Malzeme tipi ve kalınlığı doğru seçilebilir ancak uygulama doğru biçimde yapılmaz ise beklene tasarruf sağlanamaz hatta zaman içinde bina zarfında deformasyonlar, yıpranmalar ortaya çıkabilir. Yapılan bu ciddi yatırımın sonucunun böyle olmasına göz yumabilir misiniz?
Yalıtım uygulamalarında ısı yalıtım levhaları, yapıştırıcı ve sıva, file, profiller, dubeller, astar ve boya, dekor elemanları, yardımcı ürünler vb. pek çok eleman kullanılmakta ve bu elemanlar belli bir sıra ile ayrı ayrı uygulanmaktadır. Bu uygulama seviyelerinin herhangi birinde yapılacak hatalar sistemin bütününe zarar verecektir.

Dış yalıtım uygulamaları sonrası pek azında kusurlar bir anda karşımıza çıkmaktadır. Genellikle kusurlu ve yanlış imalatlar sıvaboya altında kalmakta ve görülememektedir. Bu nedenle takip ve kontrol işlemlerinin, kullanılacak malzemelerin uygulama sahasına indirildiği anda başlaması ve gerçekleştirilen bütün safhaların mercek altında tutulması gerekmektedir. Daha öncede belirtildiği gibi yanlış imalatlar, hesaplanan tasarruf miktarlarına ulaşılamamasına ve hatta zaman içinde görsel kusurların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. İmalat sonrası kusurlar termografik inceleme ile (ısı transferinin yoğun olduğu bölgelerin tespiti) bir nebze tesbit edilebilir ancak bu noktadan sonra geriye dönüş çok zordur.

Toplam yatırım maliyetlerinizi dikkate aldığınızda bu işin kontrolsüz bir biçimde tesis edilemeyeceği ortadadır. Yatırımınızı heba etmeyin!