ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

Anasayfa | Hizmetlerimiz | BELGELENDİRME / GÖZETİM | ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİEnerji, insanın toplumsal, fiziksel ve ekonomik yaşantısında olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir öneme sahiptir. Enerji kullanımının giderek arttığı günümüzde enerji daha da büyük önem taşır. Enerjinin daha verimli kullanılması esasına dayalı ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı tüm enerji türlerini kapsar. ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin temel amacı, özellikle enerji üretimi fazla organizasyonların enerji performanslarını geliştirmek için gerekli sistemlerini ve proseslerini kurma olanağı vermektir. Bu sistemlerin geliştirilmesi, sistematik enerji yönetimi ile birlikte sera gazı salınımlarının ve diğer ilişkili çevresel etkilerin ve enerji maliyetinin düşmesine kılavuzluk edecektir.
- ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, her işletmeye kurulabilir, uygulanabilir ve belgelendirilebilir. Bu sistemin geliştirilmesi için Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al süreci izlenir.
 

ISO 50001’in Yararları

  •       Kaynakların doğru ve verimli kullanılması
  •       Sera gazı emisyonunun azaltılması
  •       Enerji masraflarının azaltılması
  •       Enerji kullanım süresinin uzaması
  •       Çevre duyarlılığının yaratılması (çevrenin korunması)
  •       Yeni enerji kaynaklarına yönelmenin önü açılır
  •        Müşteri beğenisi ve tercihi oluşur