İZOLASYON

Anasayfa | Hizmetlerimiz | MUAYENE/TEST | İZOLASYON

İZOLASYON TESTLERİ

LVD – LOW VOLTAGE DIRECTIVE (Düşük Gerilim Direktifi)

Temel olarak elektrik yükü taşıyan hatların & elemanların yalıtım durumlarının tespiti için gerçekleştirilmektedir. Yalıtım, elektrikli sistemlerde koruyucu ilk bariyerdir ve uygunluğunun/yeterliliğinin kontrolü gereklidir.
İzolasyon testleri neticesinde, yalıtım malzemelerinin direnç değerleri MW (MegaOhm) cinsinden tespit edilmekte ve raporlanmaktadır. Teste tabi tutulan ekipman ve kablo özelliklerine göre belirlenen asgari direnç değerlerinin üzerinde izolasyona sahip sistemler testi başarı ile tamamlamış sayılırlar. (İzolasyon testleri, yüksek gerilim testleri ile doğrulanabilir. (İlgili standartlara göre belirlenmek üzere, normal şartlarda 220-380V’luk bir sisteme pasif durumda 1000-5000 V gerilim uygulanarak, kaçak riski taşıyan iletken bölümler üzerinden geçen akımın tespit edilmesi.))
Özellikle yer altında tesis edilen ve/veya ek yapılan kolon hatlarının izolasyon dirençlerinin tespiti, ciddi kazaların ve yüksek maliyetli tamirlerin engellenmesini sağlayacaktır.
Aşağıdaki örnek resimde; ek yapılmış kolon hatlarında, izolasyon zaafiyeti neticesinde ortaya çıkan kısa devrenin sonuçları gözlemlenebilir.


 
izolasyon testi patlamış kablo


 
CİHAZ İZOLASYON TESTLERİ

Pasif (Cihaz çalıştırılmaz) testlerdir. Cihaz enerji girişi faz ve nötr noktalarına ilgili standartlarda belirtilen gerilim değerinde DC enerji yüklemesi yapılarak, enerji taşıyan hat/elemanlar ile dış metal gövde ya da kullanıcılar tarafından temas edilmesi muhtemel iletken yüzeyler arasında ki (topraklanmış yüzeyler) direnç değeri tespit edilir. Normal şartlar altında tespit edilen direnç değerinin >25MW üzerinde olması beklenir.

Söz konusu test tahribatsızdır; yani test esnasında cihazın zarar görmesi beklenmez. Teste tabi tutulan cihazda bir kısa devre varsa, test cihazları koruma elemanları devreye girerek yüklenen gerilimi kesmektedir.


izolasyon testleri ölçümü


 
Test probları cihaz üzerinde tespit edilen riskli 3 noktaya yerleştirilerek testler tekrarlanmakta ve tespit edilen asgari direnç değeri dikkate alınmaktadır.

İZOLASYON ZAAFİYETİNE SEBEP OLAN BAZI KUSUR/EKSİKLİKLER

 1. Gevşek bağlantılar,
 2. Kablo bağlantı noktalarında, izolasyonların gereğinden fazla alınması,
 3. Uygun bağlantı elemanlarının (yüksük vb.) kullanılmaması,
 4. Uygun izolasyon malzemelerinin kullanılmaması,
 5. Bağlantı iletkeni yalıtımlarındaki fiziksel kusurlar (çizik, yıpranma vb.)
 6. Aşırı ısınma sonucu (uygun kesitte iletkenlerin kullanılmaması vb.) yalıtım malzemesinin sertleşmesi, yalıtım özelliği kaybı yaşaması.
 7. Uygun şekilde yapılmayan kablo ekleri
 

HAT İZOLASYON TESTLERİ

Pasif testlerdir (Kablo enerji yüklü değildir. Sadece test gerilimi söz konusudur). Teste tabi tutulan hatta tesis edilen her kabloda, iç bağlantılar ikili gruplar halinde yüksek gerilime tabi tutularak izolasyon direnç değerleri ve yüksek gerilim sızan akım değerleri tespit edilir. İzolasyon direnç değerleri hat akım kapasitesine göre belirlenir ve değerlendirilir.


 izolasyon kablo iç iletkenleri


 
Söz konusu test tahribatsızdır; yani test esnasında hattın (iletkenlerin) zarar görmesi beklenmez. Teste tabi tutulan hatta bir kısa devre varsa, test cihazları koruma elemanları devreye girerek yüklenen gerilimi kesmektedir.
Testler her kablo iletkenini kapsayacak şekilde asgari 300sn süre ile tekrarlanır ve sonuçlar raporlanır. 


İZOLASYON ZAAFİYETİNE SEBEP OLAN BAZI KUSUR/EKSİKLİKLER

 1. Gevşek bağlantılar,
 2. Bağlantı iletkeni yalıtımlarındaki fiziksel kusurlar (çizik, yıpranma vb.)
 3. Aşırı ısınma sonucu (uygun kesitte iletkenlerin kullanılmaması vb.) yalıtım malzemesinin sertleşmesi, yalıtım özelliği kaybı yaşaması.
 4. Uygun şekilde yapılmayan kablo ekleri
 

Hizmete ilişkin genel açıklamalar;

 • Testler; elektrikli cihaz & sistemlerin tesis edildiği alanlarda gerçekleştirilmektedir.
 • Testler; konusunda uzman Elektrik yada Elektrik Elektronik Mühendisleri tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • Testler neticesinde belirlenen kusurlar ve alınması gereken tedbirler; test raporlarında, son kullanıcıların anlayabileceği bir dille belirtilmektedir.


izolasyon raporları testleri


 
 • Normal şartlar altında söz konusu testler yıllık periyotlarda tekrarlanması önerilmektedir.
 • Testler; geçerli kalibrasyon raporlarına sahip test cihaz&ekipmanları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Mevzubahis kalibrasyon raporları, test raporları ekinde müşterilere iletilmektedir.
 • Test raporlarının geçerliliği kurumsal web sayfamız üzerinden takip ve kontrol edilebilmektedir. (  http://www.atlascert.com.tr/sertifika-kontrol  )