FAT TEST-SABİT CİHAZ ELEKTRİKSEL GÜVENLİK TESTLERİ

Anasayfa | Hizmetlerimiz | MUAYENE/TEST | FAT TEST-SABİT CİHAZ ELEKTRİKSEL GÜVENLİK TESTLERİFAT – FIXED APPLIANCE TESTING / SABİT CİHAZ ELEKTRİKSEL GÜVENLİK TESTLERİ
LVD – LOW VOLTAGE DIRECTIVE (Düşük Gerilim Direktifi)

Elektrikli cihazların tamamı doğaları gereği risk barındırmaktadır. Elektrikli taşınmaz (sabit) cihazlar & sistemler, boyutları ve imalat teknikleri nedeniyle metal konstrüksiyona sahiptir.  Bu nedenle elektrikli kaçakları neticesinde kaza riski, gündelik cihazlara oranla çok daha yüksektir.

Genellikle endüstriyel ortamlarda kullanılan söz konusu cihazların periyodik kontrolleri; personellerin güvenliği açısından zaruri olmasının yanı sıra imalat sürekliliğinin sağlanması açısından da  önem arz etmektedir.

Bu kapsamda elektrikli cihazlar genel olarak (Özel cihazlar için farklı standartların dikkate alınması söz konusu olabilir.) aşağıda belirtilen standartlar kapsamında incelenmekte, uygulanabilir testlerin tamamı gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır.

TS EN ISO 12100_Makinalarda güvenlik
Riskin değerlendirilmesi ve azaltılması
 
TS EN 60204-1_ Makinalarda güvenlik 

Makinaların elektrik teçhizatı- Bölüm 1: Genel kurallar

Hizmete ilişkin genel açıklamalar;

·         Testler; elektrikli cihaz & sistemlerin tesis edildiği alanlarda gerçekleştirilmektedir.

·         Testler; konusunda uzman Elektrik yada Elektrik Elektronik Mühendisleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

·         Testler neticesinde belirlenen kusurlar ve alınması gereken tedbirler; test raporlarında, son kullanıcıların anlayabileceği bir dille belirtilmektedir.
 


Fat testing kapak


 
·         Teste tabi tutulan ürünler firmamız uzmanları tarafından etiketlenerek afişe edilmektedir.


ATLASCert Etiketler


·         Normal şartlar altında söz konusu testler yıllık periyotlarda tekrarlanması önerilmektedir.

·         Testler; geçerli kalibrasyon raporlarına sahip test cihaz&ekipmanları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Mevzubahis kalibrasyon raporları, test raporları ekinde müşterilere iletilmektedir.

·         Test raporlarının geçerliliği kurumsal web sayfamız üzerinden takip ve kontrol edilebilmektedir. (  http://www.atlascert.com.tr/sertifika-kontrol  )

 
FAT kapsamında gerçekleştirilen testler
A.      YÜKSEK GERİLİM TESTİ (1500-5000V)
B.      İZOLASYON TESTİ
C.      GERİLİM DÜŞÜMÜ TESTİ
D.      TOPRAK SÜREKLİLİĞİ TESTİ
E.       ENERJİ BOŞALMA SÜRESİNİN TAYİNİ
F.       KAÇAK AKIM MİKTARI TAYİNİ
G.      FONKSİYONEL TESTLER (ELEKTRİKSEL VERİLERİN TAYİNİ AKTİF GÜÇ, COSQ, GERİLİM, AKIM MİKTARI VB.)
H.      ELEKTRİK SİSTEMİ TERMOGRAFİK İNCELEME
İ.        KAÇAK AKIM SÜRESİ AÇMA SÜRESİ TAYİNİ