Bas覺n癟l覺 Kaplar Periyodik Muayenesi

Anasayfa | Hizmetlerimiz | MUAYENE/TEST | Bas覺n癟l覺 Kaplar Periyodik Muayenesi襤 Güvenlii yönünden; Buhar Kazan覺 Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazan覺 Periyodik Kontrolü, Hava Tank覺 Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik Kontrolü, Vinç Periyodik Kontrolü, Caraskal Periyodik Kontrolü, Asansör Periyodik Kontrolü, Forklift Periyodik kontrolü, Topraklama Test ve Kontrolleri, Paratoner Topraklama Test ve Kontrolleri, Elektrik ve Ayd覺nlatma Tesisat覺 Kontrolü gibi birçok muayene ve test hizmeti Dönüüm Mühendislik olarak bünyemizde gerçekletirilmektedir.

YASAL DAYANAK
25.04.2013 Tarihli 28628 Say覺l覺 Resmi Gazetede Yay覺mlanan;
襤 ekipmanlar覺n覺n Kullan覺m覺nda Sal覺k Ve Güvenlik artlar覺 Yönetmelii’nin EK-3 teki tabloda Bas覺nçl覺 ekipmanlar ve kald覺rma araçlar覺n覺n periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri belirtilmitir. Periyodik kontrol sürelerine ilikin aa覺da bilgi verilmitir.
BASINÇLI KAPLAR PER襤YOD襤K TEST VE KONTROLÜ

襤lgili Mevzuat: 襤 Ekipmanlar覺n覺n Kullan覺m覺nda Sal覺k Ve Güvenlik artlar覺 Yönetmelii

Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Say覺s覺:28628

Kontrol Periyodu:

Bas覺nçl覺 Kaplar覺n test ve kontrolleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullan覺lmaya balanmadan önce veya yap覺lan deiiklik ve büyük onar覺mlardan sonra, en az üç ay kullan覺lmay覺p yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya balanmadan önce ve herhalde periyodik olarak YILDA B襤R yap覺lmal覺d覺r.

Yap覺lan Test ve Muayene Ad覺:

Buhar Kazan覺 Periyodik Kontrolü,
Kalorifer Kazan覺 Periyodik Kontrolü,
S覺cak Su Kazan覺 Periyodik Kontrolü,
K覺zg覺n Ya Kazan覺 Periyodik Kontrolü,
Boyler Periyodik Kontrolü,
Kompresör Periyodik Kontrolü,
Hava Tank覺 Periyodik Kontrolü,
Genleme Tank覺 Periyodik Kontrolü,
Hidrofor Periyodik Kontrolü,
Otoklav Periyodik Kontrolü,
Emniyet Valfi Kontrolü,
Bas覺nçl覺 Kap Statüsünde Bulunan Özel Kazanlar覺n Periyodik Test ve Kontrolleri
(Kuma Boyama Kazan覺, Çorba Kazan覺)