AKP Merkez Binas覺

Anasayfa | Projeler | | AKP Merkez Binas覺Merkez bina enerji etüdü ve enerji kimlik belgesi çal覺malar覺 fiili olarak 10.09.2015 tarihinde balat覺lm覺, k覺 sezonu itibari ile 覺s覺tma sistem performans覺, havaland覺rma sistem performans覺, elektrik sistemi tüketim analizi çal覺malar覺, ortam koullar覺na ilikin testler, mimari yap覺 incelemeleri vb. gerçekletirilmi, yaz dönemi kapsam覺nda soutma sistemlerine ilikin analiz çal覺malar覺n覺n neticelendirilmesi (soutma sisteminin elektrik tüketimi üzerindeki etkisi sorgulanm覺t覺r) sonucu proje tamamlanm覺 ve teslim edilmitir.
Verimlilik Art覺r覺c覺 Projelerin gelitirilmesi hususunda teknik ekipler ile ortak çal覺malar devam etmektedir.


Bu Kategorideki Dier Projeler