ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Anasayfa | Bizden Haberler |ENERJİ KİMLİK BELGESİ

               5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği binalarda enerji ve enerji kaynaklarının çevrenin de korunarak nasıl verimli kullanılması gerektiğinin bilgilerini sunar. Verimli kullanmaktan kasıt olarak ölçümü yapılan binanın enerji ihtiyacına bağlı olarak tüketmesi gereken enerjinin miktarı, çevresel etkileri, ısı dengesinin sağlanması gibi içeriklerin düzeyini belirleyen bu belge ile gerçekleştirilir. Bu ölçüm gerçekleştirilirken de binalar için A’dan G’ye kadar sınıflandırma yapılmıştır. A en verimli seviye iken G’ye doğru gidildikçe seviye düşmektedir.
               Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir. 01.01.2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış mevcut binalar 31.12.2019 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgelerini almak zorundadırlar.