KYK Enerji Y繹netim Sistemi Kurulumu

Anasayfa | Projeler | | KYK Enerji Y繹netim Sistemi KurulumuKredi Yurtlar Kurumu 襤naat Emlak Dairesi Bakanl覺覺 taraf覺ndan yürütülen EN ISO 50001:2011 Enerji Yönetim sistem Kurulum çal覺malar覺 Eskiehir pilot bölge referans al覺narak gerçekletirilmi ve tamamlanm覺t覺r. Söz konusu çal覺man覺n Ülkemiz geneline yay覺lmas覺, mevcut sistemlerin kullan覺m覺nda takip ve kontrol süreçlerinin etkinletirilmesi, Verimlilik Art覺r覺c覺 Projelerin üretilmesi ve planl覺 bir biçimde hayata geçirilmesi, Yeni tesis edilecek bina mimarilerinde enerji Verimlilii Odakl覺 bir yakla覺m覺n benimsenmesi, enerji temininde rekabet artlar覺n覺n devreye sokulmas覺 ile ciddi seviyelerde tasarruf salanm覺t覺r ve salanmaya devam edilecei öngörülmektedir.  


Bu Kategorideki Dier Projeler