ENERJ襤 K襤ML襤K BELGES襤

Anasayfa | Bizden Haberler |ENERJ襤 K襤ML襤K BELGES襤

               5627 Say覺l覺 Enerji Verimlilii Kanunu ve buna bal覺 ç覺kart覺lan Binalarda Enerji Performans覺 Yönetmelii binalarda enerji ve enerji kaynaklar覺n覺n çevrenin de korunarak nas覺l verimli kullan覺lmas覺 gerektiinin bilgilerini sunar. Verimli kullanmaktan kas覺t olarak ölçümü yap覺lan binan覺n enerji ihtiyac覺na bal覺 olarak tüketmesi gereken enerjinin miktar覺, çevresel etkileri, 覺s覺 dengesinin salanmas覺 gibi içeriklerin düzeyini belirleyen bu belge ile gerçekletirilir. Bu ölçüm gerçekletirilirken de binalar için A’dan G’ye kadar s覺n覺fland覺rma yap覺lm覺t覺r. A en verimli seviye iken G’ye doru gidildikçe seviye dümektedir.
               Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme tarihinden itibaren 10 y覺l süre ile geçerlidir. 01.01.2011 tarihinden önce yap覺 ruhsat覺 alm覺 mevcut binalar 31.12.2019 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgelerini almak zorundad覺rlar.