B襤NA ENERJ襤 PERFORMANSI

Anasayfa | Bizden Haberler |B襤NA ENERJ襤 PERFORMANSI

              Bina Enerji Performans覺 Yaz覺l覺m覺 (BEP-TR) yaln覺zca kay覺tl覺 kullan覺c覺lar taraf覺ndan kullan覺lan 襤nternet tabanl覺 yaz覺l覺md覺r. Girilen bilgiler Bakanl覺k kontrolünde olan merkezi veritaban覺nda depolan覺r. Bu sayede Türkiye’de binalar ile ilgili ayr覺nt覺l覺 bir takip sistemi ve veritaban覺 oluturulmaktad覺r.
 
Bina Enerji Performans覺 Yaz覺l覺m覺’n覺n  (BEP-TR) kullan覺m覺:

     Bakanl覺k, sistemdeki bütün kullan覺c覺lar覺 ve ilemleri tan覺mlar, kontrol eder, denetler. 襤stedii zaman istedii yere müdahale edebilir.
    Yerel yönetimler, yeni projelere ait EKB’leri kontrol eder ve onaylarlar.
     Firmalar, kendi çal覺anlar覺n覺 ve firmalar覺 bünyesinde yürütülen projeleri takip ve kontrol ederler.
    EKB uzmanlar覺, binalara enerji kimlik belgesi düzenlemek için yaz覺l覺m覺n hesaplama bölümünü kullan覺rlar.
    Bakanl覺k, eitimi tamamlam覺 ve s覺navdan baar覺l覺 ekilde geçerek akredite olmu Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanlar覺na, kiiye özgü kullan覺c覺 ad覺 ve ifre verir. Uzmanlar, ifreleriyle giri yapt覺klar覺 yaz覺l覺m覺n internet sitesinde, binaya ait bilgilerin giriini yapar.
    Girilen bilgiler tamamland覺覺nda, dosya merkezi veritaban覺na gönderilir.
    Hesaplama, merkezi sistemde yap覺l覺r. Hesaplama sonucu üretilen sertifika, e-mail ile EKB Uzman覺na gönderilir.


Ayr覺nt覺l覺 bilgi için https://www.csb.gov.tr/turkce/index.php Çevre ve ehircilik Bakanl覺覺 sitesi üzerinden eriim salanabilir.