CE - RET襤M PROSESLER襤

Anasayfa | Hizmetlerimiz | BELGELEND襤RME / GZET襤M | CE - RET襤M PROSESLER襤
CE iareti, üzerinde bulunan ürünün kullan覺m için asgari güvenlik artlar覺n覺 salad覺覺n覺 ifade eder. Üretici, CE belgesi ile ürününü asgari güvenlik artlar覺n覺 kar覺lad覺覺n覺 kan覺tlar.
CE iaretlemesi kapsam覺nda bulunan ürünün direktif gereklerini kar覺lad覺覺n覺 gösterir teknik dokümanlar覺n tamam覺 CE teknik dosyas覺n覺 oluturur. Üretici ve ürün bilgileri, kullanma ve bak覺m k覺lavuzlar覺, imalat ve montaj resimleri, elektrik ve elektronik devre emalar覺, risk analizi çal覺mas覺na ait kay覺tlar, ürün standard覺 muayene raporlar覺 ve test raporlar覺 teknik dosyan覺n temelini oluturur. Teknik dosya son sat覺lan ürün ömrü boyunca üretici veya yetkili temsilcisi taraf覺ndan muhafaza edilmelidir.

CE markalama konusunda yay覺nlanm覺 yönetmeliklerin bal覺calar覺:
·         Makine Emniyeti Yönetmelii
·         Alçak Gerilim Cihazlar覺 Yönetmelii
·         Elektro Manyetik Uyumluluk Yönetmelii
·         Medikal Cihaz Yönetmelii
·         Invitro T覺bbi Tan覺 Cihazlar覺 Yönetmelii
·         Vücut 襤çine Yerletirilen Aktif T覺bbi Cihaz Yönetmelii
·         Asansör Yönetmelii
·         Kiisel Koruyucu Donan覺m Yönetmelii
·         Bas覺nçl覺 Kaplar Yönetmelii
·         Basit Bas覺nçl覺 Kaplar Yönetmelii
·         S覺cak Su Kazanlar覺 Yönetmelii
·         Oyuncaklar Yönetmelii
 
Hemen hemen her CE direktifi birbirinden farkl覺 iaretleme yöntemleri içermektedir. Direktiflerin dikkatlice irdelenmesi ve ürün için en uygun iaretleme yönteminin seçilmesi üreticiyi teknik doküman hatalar覺ndan kaynakl覺 ticari zararlardan koruyacakt覺r. CE belgesi için gerçekletirilen çal覺malar覺n hatal覺 veya eksik yap覺lmas覺, gerçekletirilen piyasa gözetimlerinde üreticinin cezai yapt覺r覺mlarla kar覺lamas覺na neden olabilecei gibi tüketiciye uygun olmayan ürünün ulamas覺 gibi hata durumlar覺na da neden olabilir.